DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đăng nhập vào trang với tài khoản Urenco đã cung cấp

(Mã khách hàng trên biên nhận)

(Lưu ý: Lần đầu tiên đăng nhập quý khách nhập mật khẩu = tên đăng nhập = mã khách hàng, sau khi đăng nhập thành công quý khách vui lòng đổi mật khẩu để bảo mật thông tin)